Uskomme Pyhään Henkeen

Ihminen ei voi tulla Jumalan luo, ellei Isän Henki häntä vedä. Pelastus ja siinä vaeltaminen ovat kokonaan Pyhän Hengen työ meissä. Tämä Jeesuksen lähettämä Pyhä Henki on persoona, joka puhuu, opettaa, johdattaa, ottaa Kristuksen omasta. Hän on Hengen lahjojen jakaja. Hän on se, joka vyöttää Jeesuksen seuraajat voimalla voidakseen vaeltaa Jumalan Hengen kuljettamina.
Hän on se, joka vaikuttaa Hengen hedelmien kasvua elämässämme. Uskomme, että kristitty ei osaa, eikä hänen tarvitse omin voimin taistella hengellisessä elämässään, vaan Jumalan Henki, Kristuksen Henki, Pyhä Henki on annettu ja lähetetty hänelle avuksi ja voimaksi. Tämä Pyhä Henki mahdollistaa, että Jeesus on läsnä kaikkialla ja tuo Hänen tekonsa julki. Hän mahdollistaa meille todeksi, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Pyhä Henki johdattaa meitä kaikkeen Totuuteen. Hän johdattaa meitä myös tottelemaan Jumalan Sanaa.
Joh.14: 16.-18. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
Joh.16:7.-15. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
1.Kor. 12.-14. luvut puhuvat Pyhän Hengen lahjoista
Gal. 5:22: Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.