Uskomme, että Jeesus herätettiin kuolleista ja että Hän elää ja on Jumalan korottamana Valtaistuimella Iankaikkisena Tuomarina Isän kanssa. Tämä usko antaa meille luottamuksen: Jeesus voitti kuoleman. Joka uskoo Häneen, ei ikinä kuole.
1. Kor. 15: 1-8. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin keskensyntynyt.
Me uskomme ihmeisiin ja Jumalan mahdollisuuksiin tänään.
Hebr. 13:8.”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti”.
Uskomme iankaikkiseen elämään ja kuolleista ylösnousemukseen. Tässä luottamuksessa meille on annettu elävä Toivo kuoleman jälkeiseen elämään, iankaikkisesti Kristuksen kanssa.
Joh. 14:1.-3. "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
Joh. 11: 25. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"