Me uskomme, että Jumalan iankaikkinen pelastussuunnitelma koko ihmiskunnan hyväksi tapahtui Jeesuksen Kristuksen kautta. 1.Tim. 2: 5.-6. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa, Uskomme Jeesuksen syntyneen neitseestä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jes. 7: 14. Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Luuk.1: 26.-33. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi." Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, Uskomme, että Jeesus Kristus oli Vanhan Testamentin ennustettu Lunastaja, Messias. Luuk.4: 17.-21. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta.” Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: ”Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen.” Joh. 14:6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”
Joh. 10: 9. ”Jeesus sanoi: Minä ole ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävän laitumen.”

Uskomme siis, että Jeesus Kristus on ainut pelastuksemme perusta. 1.Kor.3:11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
Ihminen, syntiinlankeemus ja pelastus

Uskomme, että ihminen voi päästä Jumalan yhteyteen ja saada syntinsä anteeksi ilman omia saavutuksia uskomalla Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön ristillä. Mikään ihmisen työ oli se sitten kaste tai muu ei voi tuoda meille pelastusta, sillä vain Jeesuksen Kristuksen veren kautta on meillä syntien anteeksisaaminen. Tekemällä parannuksen, uskomalla Jeesukseen ihminen luetaan syyttömäksi eli vanhurskautetaan Jumalan edessä. Ef. 1: 7. jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Johannes Kastaja, Jeesuksen edeltäjänä julisti parannusta. Jeesus julisti parannusta, samoin myös hänen opetuslapsensa, apostolit. Apt. 2: 37.-38. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Pelastus tulee meille lahjana ja armosta, ettei kukaan kerskaisi. Room. 3: 23-25. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä…