Ensimmäisenä asiana uskomme Raamattuun, Jumalan Sanana. Uskomme sen olevan korkein auktoriteetti ja ohjenuora, niin seurakunnalle kuin myös jokaiselle uskovalle yksilönä. Mitään muuta ilmestystä opetusta tai ohjekirjaa emme laita Raamatun edelle.

2. Tim.3: 16 ”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa.”
Jes. 34: 16. ”Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. – ”Sillä minun suuni on niin käskenyt.” – Hänen henkensä on ne yhteen koonnut.”
Joh. 20: 30.-31. ”Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.”
Nämä riittäköön todistamaan ja kunnioittamaan, että Raamattu on Jumalan Sana, uskontunnustuksemme perusta.
Jumala

Me uskomme yhteen Jumalaan, jonka Raamattu meille ilmoittaa. Jumala on ilmestynyt kolmessa persoonassa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Nämä persoonat näemme toimivan Raamatussa yhdessä ja erikseen.
Jo luomistyön alussa näemme Jumalan ja hänen Henkensä toiminnassa. 1. Moos. 1:26. ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme” on myös osoitus kolmiyhteisen Jumalan yhteistyöstä. Vaikka sanaa kolmiyhteinen ei löydy Raamatusta, voimme olla varmoja Isän, Pojan ja Pyhä Hengen jumalallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta persoonina.
Myös Uudesta Testamentista löydämme Apostolien teoista kohdan, jossa uusi vanhimmiston veli evankelistana seisoo syyttäjiensä ja kivittäjiensä edessä ja kuoleman edessä saa todistuksen Jumalan
kolminaisuudesta.

Apt. 7:55.-56. Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella.”
Gal. 4:4.-6. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on
Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
Joh. 15: 26. Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Siis Isä lähetti Jeesuksen ja Jeesus lähetti Pyhän Hengen.
Nämä Raamatun tekstit riittänevät vahvistamaan meidän uskomme Jumalaan, joka on ilmestynyt kolmessa persoonassa: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.