lähetystyö keniassa

 

Evankelioimistyö ja koulutus

Siion seurakunnan lähetystyö alkoi Keniassa vuonna 1977, jolloin työ saatiin rekisteröityä nimellä Zion Harvest Mission Kenya. Ensimmäiset seurakunnat syntyivät Kuria ja Luo -heimojen keskuuteen. Pienestä alusta on kasvanut maanlaajuinen työ, lähetyksen piiriin kuuluu 70 seurakuntaa, joista vastuun kantavat kansalliset pastorit. Kenian seurakunnat ovat itsekannattavia eivätkä saa Suomesta vakinaista tukea.


FURAHA ORPOTYÖ

Vuoden 2018 aikana Furaha-toimikunnasta jäi henkilöitä pois paikkakunnalta muuttojen ym. syiden vuoksi. Emme ole onnistuneet saamaan toimikuntaan mukaan toimijoita riittävästi.

Furaha-toimikunnassa mukana vielä olevista suurin osa on myös Seed ry.:n aktiivisia
toimijoita. Nyt monen Furaha-toimikuntalaisen jäätyä pois on järkevää yhdistää voimavarat ja
välttää näin päällekkäinen toiminta.

Vuoden 2019 alusta Furaha ja Seed kummityö yhdistyvät. Seed ry.:ssä toimivat Furaha-toimikunnasta tutut Marjo ja Erkki Kyllönen samoin kuin vuodesta 2009 kummiasioita hoitanut Susanna Westerholm.

Uuden järjestelyn myötä mahdollistuu kummien kannalta tärkein eli parempi tiedottaminen.
Seed:ltä ilmestyy vuosittain useampi SeedIN- sähköpostikirje, jossa on aina ajankohtaista tietoa
Seed:n yhteistyökohteista. Näitä kohteita on Yalan lisäksi muitakin, mutta kuitenkin merkittävin
on Furaha Seed Academy ja Rianna’s Furaha Childrens home.

'Vuoden alusta tilinnumero sekä viitteet muuttuvat (kts. tiliyhteydet). Furaha-toiminnan merkitys on ollut suuri ja työtä on tehty sydämellä. Toimikunta on pitänyt asiaa esillä, organisoinut, viestittänyt ym. Oleellisinta on ehdottomasti ollut suuri kannattajien, pienten orpolasten auttajien joukko, joka on antanut apuaan vieraille, kaukana oleville lapsille. Suuri ja sydämellinen kiitos teille jokaiselle! Työ siis jatkuu ja tiedotus paranee, organisointi helpottuu.

Lisätietoa työstä ja toiminnasta Seed.fi

KUMMIT

Kummitoiminta on lastenkodin elinehto. Kiitos jokaiselle kummille!

Koulutustuki
Lastenkodin lasten alakoulun jälkeiset opinnot ovat täysin riippuvaisia ulkopuolisesta tuesta. 21 lasta käyvät tällä hetkellä Secondarya, joten taloudelliset haasteet ovat suuret.


Sinulle kummilapsi?

Haluaisitko sinä tarjota turvallisen kodin, mahdollisuuden koulutukseen ja huolenpidon orvolle lapselle? Jos tahdot oman kummilapsen, niin ota yhteyttä suoraan Susannaan.

Susanna Westerholm, 

050 3755721