lähetystyö egypti-sudan

 

Pastori Malcom johtamassa sudanilaisessa seurakunnassa, Kairossa, on 6 työpistettä, joissa kussakin toimii vapaaehtoisina osapäivätyössä muutamia avustavia henkilöitä. Työntekijät eivät saa palkkaa seurakunnalta, vaan käyvät päivittäin raskaassa työssä, milloin vain työtä on saatavilla. Sudanilaisen miehen palkka Kairossa on n.1euro/päivä. Seurakunnalla on suuria vaikeuksia selviytyä rukoushuoneiden vuokrista, synnytys- ym. sairaalamaksuista, hautausmaksuista ja jokapäiväisestä ravinnosta.

Kiitosaiheena mainittakoon, että hiljakkoin sinne tehdyn ristiretken aikana, on nyt saatu vuokrattua seurakunnan pastorille oma toimisto ja asunto. Näin työ menee pikku hiljaa eteenpäin, mistä saamme antaa kaiken kiitoksen ja kunnia lähetyksen Herralle, Jeesukselle. Siellä on syntynyt n. 500 hengen seurakunta, jota avustetaan ruualla ja vaatteilla. Kiitos Jumalalle. Vot auttaa sudanilaista pakolaisseurakuntaa Kairossa!