Sana päivääsi

Erno Manni | 3.4.2020 8.50

KENET LÄHETETÄÄN ?


Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isä, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Matt. 28:19-20

Opetuslapset lähetään. Uudestisyntyneet Jumalan lapset jotka turvaavat Kuningas Jeesukseen. Ihmiset jotka ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä, ihmiset jotka ovat saaneet Pyhän Hengen.


Lähettäjä on Jeesus, Hän on kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra, kaikkivaltias, luoja, Jumalan Poika, Joh 17:18. Syntien sovittaja, ihmisten Lunastaja Kuningas, joka hetkeksi meni pois mutta on tulossa takaisin ottamaan kuninkuuden ja hallintavallan, joka Hänellä jo nyt on vaikka ei vielä ole näkyvästi nähtävillä.


Meistä ei tule superihmisiä, superapostoleja, vaan olemme tavallisia ihmisiä joissa asuu Pyhä Henki. Vaikka Jumala käyttää ihmisiä ja tarvitsee ihmisiä julistamaan evankeliumia ei työ ole kiinni ihmisistä vaan Jumalasta ja Hänen Pyhästä Hengestään, Pyhä Henki meissä ja meidän kauttamme tekee kaiken.
Raamattu on täynnä esimerkkejä ihmisistä joita Jumala käyttää: Aabraham, Iisak ja Jaakob; kaikki valehteilijoita jotka oman henkensä säilyttääkseen valehtelivat mutta asettivat turvansa Jumalaan ja Jeesukseen. Mooses oli murhamies, Paavali oli seurakunnan vainooja ja Pietari kielsi Jeesuksen ja muutenkin oli heikko ihmisten mielipiteiden edessä.


Jeesus siis käyttää ihmisiä jotka ovat heikkoja itsessään mutta asettavat turvansa Häneen, ihmisiä jotka tarvitset Jumalaa ja Hänen Henkeään.Koska olemme tavallisia ihmisiä me monta kertaa kompastumme ja silloin on tärkeää että löytyy veljiä ja siskoja jotka auttavat ja tukevat, nostavat ylös, rohkaisevat ja auttavat.
Jumala itse muuttaa meitä Jeesuksen kaltaiseksi Pyhän Hengen kautta ja avulla, raamatussa paljon kehotuksia siitä millaisia meidän tulisi olla, emme kykene itse itseämme muuttamaan vain Pyhä Henki voi muuttaa meidät


Jeesus ei voi käyttää ihmisiä jotka ovat itseriittoisia ja täynnä itseään niin sanottuja hyviä ihmisiä jotka eivät ymmärrä ja tiedä tarvitsevan Jumalaa ja Hänen henkeään. Jeesus käyttää tavallista ihmistä joka turvaa Häneen kaikessa.

Lue myös: ; Fil 2:1-8, Efe 4:1-16, Room 12:9-15:13, Gal 5:13-26