Sana päivääsi

Erno Manni | 30.3.2020 7.15

LUOTTAMUS JEESUKSESSA

7. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 8. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen 9. ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo”

Fil. 3:7-9

Kehen luotamme ja olemme laittaneet luottamuksemme? Kuka on odotustemme ytimessä (keneltä odotamme saavamme avun, huolenpidon, vastaukset jne.)

Nämä ovat kaikki elämämme keskeisiä kysymyksiä joihin jokaisen meidän on vastattava henkilökohtaisesti. Kuka on perustuvamme aikaansaaja ja kenen varaan elämämme lopultakin on rakennettu kun kaikki riisutaan pois.

Nykyään elämänhallinta on kova sana. On hyvä kuitenkin muistaa, ettemme voi koskaan hallita elämäämme täysin. Aina on muuttujia, joihin emme voi vaikuttaa. esim. liikenne, vaikka itse ajat sääntöjen mukaan, et voi vaikuttaa siihen kuinka muut ympärilläsi niitä noudattavat ja siltikin, he voivat vaikuttaa elämääsi määräävänä tekijänä.

Jakeissa 3:7–9 Paavali esittelee mihin hänen luottamuksensa rakentuu

Kaiken perustana on usko Kristukseen. Paavalin varmuus pelastuksesta tuli Jeesuksesta ja siitä työstä minkä Jeesus oli tehnyt. Paavali näki itsensä uudessa valossa katsoessaan itseään Jeesuksen kautta. Hän näki kaiken laisia mahdollisuuksia nyt kun Jeesus eli hänessä

Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa luottamuksestaan 1:16–17

Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: >>uskosta vanhurskas saa elää.>>”

Paavali näki, että ihminen voi todella elää ainoastaan Jeesuksen yhteydessä.

Mitä Kristuksen tunteminen pitää sisällään?

Kristuksen tunteminen on sitä, ettei minulla ole enää mitään Jumalalle kelpaavuutta. Jeesuksen tunteminen tuo elämäämme Jumalan voiman. Usko Jeesukseen vanhurskauttamisen lähteenä. Perustamme elämämme ja pelastumisemme Jumalaan. Kristuksen tunteminen on arvojen arvo, jonka varaan voimme nojautua. Hänessä meillä on mahdollisuus toteuttaa täydemmin se potentiaali, joka meihin on asetettu