Sana päivääsi

Erno Manni | 29.3.2020 7.00

TÄRKEINTÄ ON TUNTEA JEESUS

"Minulle elämä on Kristus" (Fil 1:21)

Filippiläiskirjeen mukaan Paavalin ilon lähteenä oli yksin Jeesus Kristus. Vaikka kirje on kirjoitettu karussa vankilassa, eivät elämänkohtalot ja ympäristö voineet tehdä tyhjäksi sitä, että koko "elämä on minulle Kristus".

Kaikki elämässä kääntyy Kristuksen tähden parhaaksi. Koko elämä on Kristuksen käsissä. Hän hallitsee kaikkea.

Yhteys Kristukseen on elämän sisältö, sen tarkoitus ja päämäärä. Paavali ei toivonut muuta kuin että hän tuottaa kunniaa Kristukselle ja säilyttäisi uskonsa niin, ettei vain joutuisi häpeään.

Paavali rohkaisee iloon Herrassa. Hän on rukoillut iloiten uskovien puolesta. Hän on iloinnut siitä, että Kristusta kaikin tavoin julistetaan.

Hän toivoo, että he saisivat iloita edistymisestään uskossa.

Hänen ilonsa on täydellinen, jos vain uskovat ovat yksimielisiä. Hän iloitsee ja jopa riemuitsee siitä mahdollisuudesta, että hän joutuu uhraamaan henkensä ja toivoo uskovien iloitsevan siitä hänen kanssaan.

Hän odottaa filippiläisten iloitsevan nähdessään uskonveljensä elävänä ja ottavan hänet iloiten vastaan. Meitä jopa kutsutaan iloitsemaan aina ja iloitsemaan nimenomaan Herrassa, ei omissa tunteissa eikä valoisissa elämänkohtaloissa.

Kuitenkin palavimmankin uskovan kohdalla Kristuksen tunteminen on vielä aivan alullaan. Se ei hallitse ja täytä kaikkea elämässä.

On pakko todeta kaukaiseksi ihanteeksi se, että Jeesuksen tunteminen olisi arvokkaampaa kuin mikään muu.

Tätä ihannetta kohden jokainen meistä saa kasvaa. Jumalan tuntemisen kautta me kasvamme ja uskomme kasvaa ja vahvistuu. Jumala säilyy luotettavana aina