Sana päivääsi

Erno Manni | 26.3.2020 8.30

KUUNTELE JUMALAN ÄÄNTÄ

Kun rukoilet, kuinka paljon siitä puhut? Useimmin ajattelemme rukousta puhumisena, yksisuuntaisena viestintänä Jumalan kanssa. Kuunteleminen on osa rukousta ja sitä olisi tärkeä lisätä huomattavasti!
Puhu vähän ja kuuntele! Tämä on erityisen tärkeää meille, jotka vietämme suuren osan ajasta puhuen. Meille haasteena on oppia kuuntelemaan hiljaa rukouksessa muutamalla sanalla. Näin voisimme kuitenkin oppia hiljaisuuden voiman rukouksessa.
Ole hidas puhumaan. Keskusteleva keskustelee yleensä henkilölle, joka puhuu. Siksi on niin vaikeaa olla hiljaa! Nopein puhuja yleensä hallitsee tilannetta. Kun on rukouksen aika, ollaan nopeita kuuntelemaan mitä Jumalalla on sanottavaa.
Hiljaisuus osoittaa alistumisen asennetta. Se osoittaa luottamuksen Jumalaan sen sijaan, että luottaisin itseeni.

Emme voi puhua ja kuunnella samanaikaisesti. Kun lopetamme puhumisen, voimme kuunnella. Kun istumme hiljaisuudessa, voimme kuulla äänen, joka oli koko ajan läsnä, mutta emme kuulleet sitä, koska olimme keskittyneet puhumaan. Kuinka usein kuulemme Jumalaa?

Opetellaan olemaan hiljaa Jumalan edessä ja kuuntelemaan Häntä. Hänen sanansa tuo rauhan meidän elämäämme.
Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Kun pysähdymme hiljaisuuteen, voimme tunnistaa kuka Jumala on ja mitä me olemme. Me voimme nähdä Hänen suuruutensa ja voimansa. Tämä muuttaa näkemystämme itsestämme ja tilanteistamme. Jumalan tunnustaminen tuo erilaisen näkökulman ja vapauttaa meitä palvomaan Jumalaa.
Varmasti on monia kertoja, joissa sanat ovat sopivia rukouksessa. Jeesus tarjosi esimerkin

Hepr 5:7-10
Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset, hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan".