Sana päivääsi

Erno Manni | 23.3.2020 8.40

Jumalan edessä saat rauhan

Veisuunjohtajalle; Jedutunin tapaan; Daavidin virsi. Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä suuresti horju. Kuinka kauan te yhtä miestä ahdistatte, hänet yhdessä surmataksenne, niinkuin hän olisi kaatuva seinä, niinkuin murrettu muuri? He vain pitävät neuvoa, miten syöstä hänet korkeudestaan. He rakastavat valhetta, he siunaavat suullansa ja kiroavat sydämessänsä. Sela. Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä horju. Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio, minun turvani on Jumala. Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.
(Psalmi 62: 1-9).

D
aavid sanoo: "Sieluni löytää todellisen levon Jumalassa." Hän on rauhallisessa lepopaikassa. Rauha on tunne, jonka voimme helposti sivuuttaa, koska sillä ei ole monien muiden tunteiden voimakkuutta. Tunnustamme todennäköisemmin, kun olemme ahdistuneita tai vihaisia. Ei ole äänekkaita kelloja tai pilliä, jotka varoittaisivat meitä tästä tunteesta, vain hiljainen tunne, että sielumme on levossa. Kun koemme rauhaa, se voi tuntua niin mukavalta, ettemme tunnista sitä.

Saatamme ajatella, että rauhaa voi kokea vasta, kun kaikki on hyvin. Daavid tekee selväksi, että hän kokee rauhaa vaikeuksienkin keskellä!

David
tunnustaa olevansa rauhan ja levon paikassa. Hän tunnustaa tämän tunteen itselleen ja muille. Hän puhuu sielunsa tilasta sanoessaan: "Sieluni löytää levon Jumalassa." Daavid kutsuu meitä keskittymään Jumalaan turvapaikkana kaikissaelämäntilanteissa, joita kohtaamme.

Kun rauha puuttuu, se voi tarkoittaa, että keskitymme myrskyyn, joka pyörii ympärillämme sen "kallion" sijaan, joka tarjoaa rauhan myrskyssä.
Tänäänkin me voimme nostaa päämme ja katsoa Jeesukseen. Hänessä on meidän rauhamme Hän on luvannut antaa meille oman rauhansa kokoaikaisesti:

Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne.Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille: minun rauhani — sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.
Johannes 14:25-27